گروه مهندسین ساختمانی تریگ در عرصه ساخت و ساز چند سالی است که فعالیت قابل توجهی داشته و پروژه‌های انجام شده توسط این گروه گواه بر فعالیت گسترده و فراگیر این گروه در سرتاسر کشور عزیزمان است. این گروه با اتکا به توانایی بالای اجرایی و علمی مدیران و مشاوران خود و با به کار گماردن نیروهای متخصص فنی و نیروهای اجرایی زبده و آموزش دیده قادر است پروژ‌ه‌های ساختمانی را در زمینه های طراحی و در کمترین زمان ممکن و با هزینه بهینه اجرا نماید.
همچنین گروه مهندسین ساختمانی تریگ با هدف تامین نیاز صنعت ساختمان در زمینه عایق‌های نوین ساختمانی (رطوبتی – صوتی – حرارتی) فعالیت می‌نماید و برای اجرایی نمودن مباحث 18و19 مقررات ملی ساختمان و برای دستیابی به این امر، نیاز به مصالح ساختمانی خاصی می‌باشد که باید به درستی و با دقت زیاد اجرا شوند لذا این گروه مشاوره فنی در پروژه ها را انجام می دهد و راهکار مناسب برای عایق نمودن را ارائه می نماید و پس از آن متریال مختص برای راهکار پیشنهادی در آن پروژه را پیشنهاد می نماید. لذا این گروه خدمات ویژه ای را برای سازندگان و شرکت های ساختمانی و عمرانی در حوزه ایزولاسیون و عایق ارائه می‌کند.