افزونه های بتن:

- آب بند کریستالیزه پودری و مایع

- ژل میکروسلیس

- روان کندده و فوق روان کننده

- زودگیر و دیرگیر

 ماستیک درزبندی

انواع گروت

چسب کاشی

پودر بندکشی

پشم سنگ

کف پوش

- اپوکسی

-پلی یورتان

- پلی اوره گرم و سرد

رنگ نما

عایق بی رنگ نانو